Kongremiz Başarıyla Sonuçlanmıştır


Uluslararası Güreş Sporlarında Bilim ve SağlıkKongresi Büyük Bir Başarı ile Sonuçlandı

 

İlimizde13-15 Ekim tarihlerinde “Uluslararası Güreş Sporlarında Bilim ve SağlıkKongresi”, dünya genelinden gelen uzmanların, bilim insanlarının ve sporcularınkatılımıyla gerçekleştirildi. Kongre, güreş sporunun bilimsel ve sağlıklailgili yönlerini ele alan pek çok önemli konuyu ele aldı ve katılımcılara güreşdünyasında yeni ufuklar açma fırsatı sundu.

 

Kongre,uluslararası düzeyde tanınmış güreşçileri, antrenörleri, doktorları ve sporbilimcilerini bir araya getirdi. Bu etkinlik, güreşin fiziksel ve psikolojiketkilerini inceleme, sporcu sağlığını destekleme, sakatlıkları önleme vegüreşin geleceği üzerine yoğunlaştı.

 

Kongreninilk gününde kongreye özel düzenlenen panelde, dünya çapında tanınmış birçokgüreşçi ve antrenör, genç yeteneklerin eğitimi ve güreş sporunun geleceğihakkında görüşlerini paylaştı. Ayrıca, spor bilimi ve tıp alanında yapılan enson çalışmaların güreş sporuna nasıl uygulanabileceği üzerine de yoğun birtartışma yapıldı.

 

Kongre kapsamında davetlikonuşmacılar ve sundukları ana konular:

 

Dr.Bahman Mirzaei GHAZIANI:

PriodizedTraining for Elite Wrestlers / Elit Güreşçiler için ÖnceliklendirilmişAntrenman

 

Dr.Mario BAIC:

 The Importance of International Unification ofDiagnosticProcedures for Basic and Specific Preperation of Advanced Wrestlers /İleriSeviye Güreşçilerin Temel ve Özel Hazırlığı İçin TanısalProsedürlerinUluslararası Birleştirilmesinin Önemi

 

Dr.Fikrat Kerimov:

Controland analyzes of the Compatitive Activity of Athletein Wrestling / GüreşteSporcunun Müsabaka Aktivitesinin Kontrolü ve Analizi

 

M.D.Emre HOCAOĞLU:

FacialInjuries in Combat Sports and Wrestler’s Ear / Dövüş Sporlarında YüzYaralanmaları ve Pehlivan Kulağı

 

Dr.Hrvoje KARNINCIC:

Overviewof Olympic Wrestling Weight Loss Research/ Olimpik Güreşte Kilo VermeAraştırmasına Genel Bakış

 

· Ayrıca kongremizde yurt içi üniversitelerden 45bildiri, yurt dışı üniversitelerden 5 bildiri sunumu yapılmıştır.

 

Kongrede öne çıkan çalışmabaşlıkları:

 

GüreşinFizyolojisi ve Sağlık Etkileri:Güreşin insan vücudu üzerindeki fiziksel etkilerini inceleyen bilimselaraştırmalar ve sonuçları sunuldu.

 

Beslenmeve Performans: Sporcuların en iyiperformanslarını sergileyebilmeleri için uygun beslenme stratejileri ve vücutkompozisyonu hakkında uzmanlar bilgi paylaştı.

 

SakatlıkÖnleme ve Tedavi: Güreş sporundasıkça görülen sakatlıkları önlemek ve tedavi etmek için en son teknikler veyöntemler tartışıldı.

 

PsikolojikHazırlık: Güreşçilerin psikolojikolarak en iyi durumda olmalarına yardımcı olacak stratejiler ve teknikler elealındı.

 

 

Kongrebaşkanı, etkinliği düzenleyen komitenin başkanı Prof. Dr. Mehmet KUTLU,katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederek; “Uluslararası Güreş SporlarındaBilim ve Sağlık Kongresi” nin büyük bir başarıyla sonuçlandığını görmektenmutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik, güreş sporunun daha iyi anlaşılmasına,sporcuların sağlıklı bir şekilde rekabet etmelerine ve bu sporun geleceğinedaha sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olacak bir platform sundu.” Dedi.

 

Kongre,güreşin bilim ve sağlık boyutlarına önemli bir vurgu yaparak katılımcılaradeğerli bilgiler ve deneyimler sunarken, güreş sporunun daha da ileriyegitmesine katkıda bulunmayı hedefledi. Kongremiz, ülkemiz ve yurt dışındangelen misafirlerin de katılımıyla Kapadokya’da yapılan gezi ile sona ermiştir.