Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Özeti ve Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları


Bildiri Özeti

Bildiri özetinde çalışmanın "amacı", "önemi", "yöntemi", "sınırlılıkları", "elde edilen bulguları" ve "kısa kaynakçası" başlıklar halinde ve açık olarak ifade edilmelidir. Bildiri özetleri, kısa kaynakça hariç 300 sözcükten oluşmalıdır.
Bildiri özeti, A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın, unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, bağlı bulunulan kurum, e-posta adresi ve telefon numaralarına yer verilmelidir. Bildiri özetleri daha önce basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.


Bildiri Tam Metni
Bildiri, Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 5 sayfa olmalıdır. Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Tam metin özetleri daha önce basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

Atıf Kuralları
Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada verilmemelidir. Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, yollama sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnotu biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir. Bildiri özetlerinizi ve tam metinlerinizi lütfen aşağıdaki şablona göre hazırlayınız:


Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

Poster sunumları daha önce basılmamış ve sunulmamış olmalıdır. Poster sunumların kabul yazıları kişilerin e-mail adreslerine gönderilecektir. Posterler kongre boyunca panolarda sergilenecektir. Poster Sunumu yapacak kişilerin kongreye katılımı zorunludur.

1.Ebatlar: Posterler tercihen 70 x 100 cm boyutunda dikey olarak hazırlanmalıdır.

2. Metin : Poster metni 1-2 metreden rahatlıkla okunabilmelidir. Metinde tercih edilebilecek   karakter boyutları genel olarak aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.

3.Poster başlığı: 54 punto olmalı ve başlığın tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

4.Yazar adı-soyadı: 42 punto olmalı, posteri sunan yazar isminin altı çizili olmalıdır. Bütün yazarların e-posta adresleri hemen ismin altına küçük puntolarla yazılmalıdır.

5.Adres bilgileri: 36 punto olmalı ve yazarların temsil ettiği kurumlar isimlerle paralel olarak üst simge ile işaretlenmelidir. Kurum adresleri, yazar isimlerinin altında yer almalıdır.

6.Bölüm başlığı: 36 punto (koyu ve büyük harflerle)

7.Normal metin: 32 punto (normal)

8.Kaynaklar: 18 punto (normal)

9.Renk: Göz rahatlığı açısından, poster arka planında nötr veya gri tonlar kullanılmalı, metin yazıları için ise koyu tonlar tercih edilmelidir.

10.Posterlerin asılması için yeterli boyutlara sahip panolar kongre organizasyonu tarafından sağlanacaktır. Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.